a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
189/2013
Faktúra vystavená
Vojtech Abrman
14,00 Eur
375/2013
Faktúra prijatá
OBTULOWICZ, s. r. o.
31589626
2020425066
822 Eur
171/2013
Faktúra vystavená
Počepo, s. r. o.
36562084
2021863503
51,62 Eur
178/2013
Faktúra vystavená
Ing. Ľudovít Michalíček
7,00 Eur
191/2013
Faktúra vystavená
Vilma Cilingová
16,94 Eur
193/2013
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
131,82 Eur
361/2013
Faktúra prijatá
KEO, s. r. o.
36739464
2022326361
321,05 Eur
365/2013
Faktúra prijatá
Jozef Kollár - PLYNOTHERM
17727821
1020357866
315,03 Eur
172/2013
Faktúra vystavená
Obec Černík
00308846
160,12 Eur
173/2013
Faktúra vystavená
Milan Holka
10,00 Eur
176/2013
Faktúra vystavená
Oľga Kotlárová
14,00 Eur
177/2013
Faktúra vystavená
Anna Naďová
14,00 Eur
181/2013
Faktúra vystavená
Mária Bryndzová
20,00 Eur
184/2013
Faktúra vystavená
Jozef Bednár
14,00 Eur
186/2013
Faktúra vystavená
Marián Šípoš
10,00 Eur