a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
437/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94,00 Eur
425/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
424/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
14,86 Eur
423/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
31,97 Eur
215/2013
Faktúra vystavená
Ing. Ján Fabrický
31,24 Eur
431/2013
Faktúra prijatá
VLADAP Plus, s. r. o.
36540463
2020142091
87,34 Eur
430/2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
12,26 Eur
429/2013
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
24,12 Eur
428/2013
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
26,66 Eur
427/2013
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
35339781
1027631176
125 Eur
426/2013
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
35339781
1027631176
120 Eur
432/2013
Faktúra prijatá
Tlačiareň MERKUR, s. r. o.
44046260
2022589426
13 904,00 Eur
400/2013
Faktúra prijatá
MAS ZT
42119545
2023237964
909,73 Eur
406/2013
Faktúra prijatá
Slovenská národná knižnica
36138517
2021537199
66,39 Eur
407/2013
Faktúra prijatá
Ladislav Luley Unibyt
32743696
1020409181
355 Eur