a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
75/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
291,70 Eur
85/2013
Faktúra prijatá
Vaseková Oľga ELPRESS
34260790
1028811894
90,00 Eur
82/2013
Faktúra prijatá
MEGGY, s. r. o.
36535290
2020148460
83,00 Eur
83/2013
Faktúra prijatá
Vaseková Oľga ELPRESS
34260790
1028811894
70,20 Eur
68/2013
Faktúra prijatá
ZSE Energia, a. s.
36677281
2022249295
25,73 Eur
72/2013
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
56,67 Eur
73/2013
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
989,73 Eur
84/2013
Faktúra prijatá
Marianna Rajčoková
43939830
1077543137
40,00 Eur
74/2013
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
52,06 Eur
76/2013
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
142,21 Eur
19/2013
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
24,36 Eur
25/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS
0000596221
2021051725
131,12 Eur
63/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
378,00 Eur
31/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
408,00 Eur
57/2013
Faktúra prijatá
Alexander Šuba
32425481
1028836171
574,20 Eur