a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
59/2013
Faktúra prijatá
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
2020259802
2082,00 Eur
60/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
417,00 Eur
61/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
483,00 Eur
62/2013
Faktúra prijatá
Ján Škorec - PROSPER
33129401
SK1031522393
507,00 Eur
64/2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
44,81 Eur
65/2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
47,65 Eur
66/2013
Faktúra prijatá
Špeciálne cestné práce, KOREKT spol. s r. o.
34096116
2020399612
1806,00 Eur
67/2013
Faktúra prijatá
MVDr. Inštitorisová Ildi
33706573
375,60 Eur
69/2013
Faktúra prijatá
Mária Vrabcová - BLESK
33460132
102429916
98,74 Eur
70/2013
Faktúra prijatá
Mária Vrabcová - BLESK
33460132
1020429916
143,00 Eur
77/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94,00 Eur
78/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94,00 Eur
79/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
80/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
24/2013
Faktúra vystavená
Emília Karabová
50,16 Eur