a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
29/2013
Faktúra vystavená
Jednota
00168882
0000000000
51,00 Eur
22/2013
Faktúra vystavená
Mária Poláková
50,16 Eur
23/2013
Faktúra vystavená
Albert Cuba
50,16 Eur
47/2013
Faktúra prijatá
Západoslvoenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
129,50 Eur
53/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
31,97 Eur
54/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
21,77 Eur
55/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
56/2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
12,26 Eur
3/2013
Objednávka
VITO-PLAST
35367377
1042071778
392,60 Eur
5/2013
Objednávka
KOREKT spol. s r. o.
1806,00 Eur
48/2013
Faktúra prijatá
MIKRA - Milan Kramár
30944511
1020409731
129,05 Eur
50/2013
Faktúra prijatá
IVES Košice
00162957
2020762480
25,09 Eur
49/2013
Faktúra prijatá
ToMa pneu spol. s r. o.
36553271
454,79 Eur
58/2013
Faktúra prijatá
Ing. Tomáš Števlík, PhD.
0000000
1028618415
68,66 Eur
45/2013
Faktúra prijatá
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
2020795601
14,28 Eur