a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
2/2013
Faktúra prijatá
Pavol Riecky
37424611
1044068729
260,80 Eur
3/2013
Faktúra prijatá
INPROST, s. r. o.
31363091
2020302020
52,00 Eur
1/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS
0000596221
2021051725
121,32
2/2013
Faktúra vystavená
Zberné suroviny, a. s.
35701986
2020327463
43