a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
209/2013
Faktúra vystavená
Obec Mojzesovo
00309117
2021060547
128,48 Eur
211/2013
Faktúra vystavená
Obec Hul
00308919
2021059359
218,94 Eur
216/2013
Faktúra vystavená
Obec Dolný Ohaj
00308871
71,62 Eur
251/2013
Faktúra prijatá
PORADCA, s. r. o.
36371271
2020102293
29,40 Eur
393/2013
Faktúra prijatá
František Sako PROFSYS
11761326
1020401547
108 Eur
394/2013
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1103,36 Eur
395/2013
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
147,62 Eur
403/2013
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
179,03 Eur
404/2013
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
219,66 Eur
413/2013
Faktúra prijatá
S & S Kovovýroba, s. r. o.
36765431
2022370306
300 Eur
208/2013
Faktúra vystavená
Marián Kmeťo
40,00 Eur
200/2013
Faktúra vystavená
Jozef Macák
20,00 Eur
381/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
756 Eur
382/2013
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
420 Eur
392/2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
33,62 Eur