a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
396/2013
Faktúra prijatá
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
2020259802
1464 Eur
397/2013
Faktúra prijatá
DAS Tlmače, s. r. o.
36538892
2020157183
231,36 Eur
398/2013
Faktúra prijatá
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2021879959
80,92 Eur
401/2013
Faktúra prijatá
AGF INVEST, s. r. o.
34117865
2020411569
395,21 Eur
402/2013
Faktúra prijatá
Slovenský cykloklub
34009388
2021001422
782,56
405/2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
73,87 Eur
210/2013
Faktúra vystavená
Obec Michal nad Žitavou
00309095
2021059414
141,44 Eur
213/2013
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
137,42 Eur
Zmluva
Geosense SK s. r. o.
46812342
2023597147
27/2013
Objednávka
Tlačiareň MERKUR, s. r. o.
13 904,00 Eur
212/2013
Faktúra vystavená
Pavol Šulka
6,00 Eur
26/2013
Objednávka
UNIBYT
355,00 Eur
Zmluva
Pavel Trstiansky a Helena Trstianska, rod. Račeková
203/2013
Faktúra vystavená
Obec Černík
00308846
53,20 Eur
391/2013
Faktúra prijatá
MRP-COMPANY, spol. s r. o.
31582320
2020458836
71,70 Eur