a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
399/2013
Faktúra prijatá
RH SOUND, s. r. o.
36559717
2021813585
368 Eur
Zmluva
Ivan Raček a Ľubica Račeková, rod. Hudecová
1 259,31 Eur
378/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
53,36 Eur
379/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
15,23 Eur
380/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
385/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94 Eur
386/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94 Eur
387/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141 Eur
388/2013
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
188 Eur
389/2013
Faktúra prijatá
Petit Press, a. s.
35790253
2020278766
12,50 Eur
197/2013
Faktúra vystavená
Mária Marenčáková
20,00 Eur
202/2013
Faktúra vystavená
Anna Melišková
47,20 Eur
373/2013
Faktúra prijatá
Ing. Josef Zajíček
33796416
3,08 Eur
376/2013
Faktúra prijatá
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
35987006
2021433172
10,65 Eur
377/2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
12,26 Eur