a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
389/2015
Faktúra prijatá
Občianske združenie hokej Nové Zámky
42201195
2023032792
600,00 Eur
388/2015
Faktúra prijatá
MRP-COMPANY, spol. s r. o.
31582320
2020458836
71,70 Eur
370/2015
Faktúra prijatá
Slovak Telekom
35763469
2020273893
35,96 Eur
373/2015
Faktúra prijatá
Slovak Telekom
35763469
2020273893
41,52 Eur
374/2015
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
145,16 Eur
375/2015
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
160,74 Eur
378/2015
Faktúra prijatá
Magna Energia a.s.
35743565
2020230135
67,47
381/2015
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky s.r.o.
00309061
2020413857
1060,49 Eur
384/2015
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
47485337
2023919909
125 Eur
385/2015
Faktúra prijatá
Audio Partner s.r.o.
27114147
SK4020338135
140,33 Eur
386/2015
Faktúra prijatá
Mikra - Milan Kramár
30944511
1020409731
446,08 Eur
387/2015
Faktúra prijatá
MAS ZT
00421195
2023237964
222,67 Eur
Zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
00682420
Zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
00682420
Zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
00682420
124 000,00 Eur