a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
5/2015
Zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Maňa
340016121
2021039130
6/2015
Zmluva
Slovenský zväz záhradkárov - základná organizácia Maňa
00178152 0355
54/2015
Faktúra prijatá
Mário Hajabač
43413340
1070675584
51,59 Eur
44/2015
Faktúra prijatá
Tlačiareň MERKUR, s. r. o.
44046260
2022589426
211,20 Eur
3/2015
Zmluva
Obecný futbalový klub Maňa
31823025
2021067818
9/2015
Faktúra vystavená
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
834,66 Eur
16/2015
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
23,52 Eur
1/2015
Zmluva
MOTO JAS, s. r. o.
36547964
2020138505
11/2015
Faktúra prijatá
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
34006656
2021205769
102 Eur
3/2015
Objednávka
BLESK
4/2015
Objednávka
Ing. Peter Moravčík, autorizovaný geodet
40351564
1047029511
Zmluva
Geosense SK, s. r. o.
46812342
2023597147
Zmluva
Geosense SK, s. r. o.
46812342
2023597147
40/2015
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
0,83 Eur