a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
2/2015
Objednávka
Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou
46/2015
Faktúra prijatá
JUDr. Peter Timko
42124026
1076748838
1080 Eur
35/2015
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
239,79 Eur
34/2015
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
184,07 Eur
47/2015
Faktúra prijatá
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
35787147
2020256601
22,80 Eur
11/2015
Faktúra vystavená
Obec Radava
00309214
75,62 Eur
30/2015
Faktúra prijatá
Ing. Peter Moravčík - autorizovaný geodet
40351564
1047029511
150 Eur
41/2015
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1009,32 Eur
42/2015
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
624,04 Eur
43/2015
Faktúra prijatá
Ján Kapusniak - NAOS
43398952
1034182644
238,50 Eur
12/2015
Faktúra vystavená
Obec Černík
00308846
143,40 Eur
15/2015
Faktúra vystavená
Ing. Jozef Gajdoš, SHR
36106631
50,92 Eur
Objednávka
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
35787147
2020256601
25/2015
Faktúra prijatá
Ing. Josef Zajíček
33796416
1020422821
2,42 Eur
38/2015
Faktúra prijatá
COMIX, s. r. o.
36520284
202015874
539,90 Eur