a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
00682420
Zmluva
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
Zmluva
Marialux s. r. o.
46003002
2023192204
2 690,00 Eur
376
Faktúra prijatá
Marián Vojtek
10,00 Eur
33/2015
Objednávka
Občianske združenie hokej Nové Zámky
600,00 Eur
34/2015
Objednávka
Juraj Žigray
200,00 Eur
380/2015
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
79,05 Eur
383/2015
Faktúra prijatá
Puck United Europe, s. r. o.
47021926
2023700426
200,00 Eur
379/2015
Faktúra prijatá
Petit Press, a. s.
35790253
2020278766
12,50 Eur
369/2015
Faktúra prijatá
Obstarávacie trhovisko Slovenska
45746168
2120058457
90,00 Eur
368/2015
Faktúra prijatá
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
35987006
2021433172
4,00 Eur
360/2015
Faktúra prijatá
Parapetrol, a. s.
36526606
2020151265
996,98 Eur
323/2015
Faktúra prijatá
MAGNA ENERGIA, a. s.
35743565
2020230135
1 659,92 Eur
358/2015
Faktúra prijatá
JUDr. Peter Timko
42124026
1076748838
2 343,39 Eur
357/2015
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
44,66 Eur