a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
24/2015
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
45 Eur
29/2015
Faktúra prijatá
Tibor Ďuráč
46358242
1074759818
999 Eur
15/2015
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
-1,93 Eur
18/2015
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
-12,47 Eur
Zmluva
Zuzana Maceková
20 Eur
7/2015
Faktúra prijatá
MIKRA - Milan Kramár
30944511
1020409731
46,91 Eur
1/2015
Objednávka
KM ELASS, s. r. o.
1/2015
Zmluva
Juraj Gajdošík
Objednávka
BONUS CARD, s. r. o.
47200839
2023790241
5/2015
Faktúra prijatá
Geosense SK, s. r. o.
46812342
2023597147
432 Eur
9/2015
Faktúra prijatá
DREVKOMFORT, s. r. o.
35971045
2022107296
177,96 Eur
10/2015
Faktúra prijatá
Oľga Vaseková ELPRESS
34260790
1028811894
118 Eur
2/2015
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
20,16 Eur
Zmluva
Mgr. Adriana Lehocká, rod. Dominiková
1/2015
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
113,62 Eur