a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
346/2016
Faktúra prijatá
MEGGY s. r. o.
36535290
2020148460
16,60 Eur
321/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
216,49 Eur
320/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
622,18 Eur
323/2016
Faktúra prijatá
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
2020795601
26,40 Eur
317/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
41,53 Eur
311/2016
Faktúra prijatá
RestART BA s. r. o.
46769544
2023567007
8 980,00 Eur
342/2016
Faktúra prijatá
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
2020293099
106,49 Eur
334/2016
Faktúra prijatá
Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.
36557684
2021801980
6 412,73 Eur
339/2016
Faktúra prijatá
MASLEN, s. r. o.
36619370
2021736123
1 415,24 Eur
335/2016
Faktúra prijatá
Vito-Plast Jozef Oroszi
35367377
1042071778
218,00 Eur
324/2016
Faktúra prijatá
Marianna Rajčoková
43939830
1077543137
40,00 Eur
312/2016
Faktúra prijatá
Penzión Iveta - Radava
36534994
2020144269
16,50 Eur
329/2016
Faktúra prijatá
VLADAP Plus, s. r. o.
36540463
2020142091
306,28 Eur
328/2016
Faktúra prijatá
Šlechta Pavol
40063364
1020430356
462,00 Eur
318/2016
Faktúra prijatá
MVDr. Inštitorisová
33706573
1028705898
115,20 Eur