a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
319/2016
Faktúra prijatá
Karol Németh OK Team
32787821
1028169318
75,00 Eur
327/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
617,10 Eur
326/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
953,70 Eur
316/2016
Faktúra prijatá
Milan Kramár MIKRA
30944511
1020409731
389,14 Eur
315/2016
Faktúra prijatá
VLADAP Plus, s. r. o.
36540463
2020142091
31,20 Eur
325/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
44,45 Eur
313/2016
Faktúra prijatá
TAUes - Ing. Juraj Garaj s. r. o.
47584246
2023975998
200,00 Eur
314/2016
Faktúra prijatá
PARAPETROL a. s.
36526606
2020151265
1 095,98 Eur
298/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
46,81 Eur
309/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
56,89 Eur
306/2016
Faktúra prijatá
FIRST DATA SLOVAKIA, s. r. o.
31372074
2020319928
16,20 Eur
305/2016
Faktúra prijatá
Slovenská národná knižnica
36138517
2021537199
66,39 Eur
303/2016
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
322/2016
Faktúra prijatá
FIREX - Pásztor s. r. o.
47564695
2024020889
303,36 Eur
38/2016
Objednávka
ELMIK Vráble s. r. o.
2 173,20 Eur