a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
37/2016
Objednávka
Architektonicko-projektový ateliér 4A spol. s r. o.
600,00 Eur
36/2016
Objednávka
Hraška Systems, s. r. o.
2 310,06 Eur
Zmluva
Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
2023345962
6/2016
Zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Maňa
34016121
2021039130
500,00 Eur
308/2016
Faktúra prijatá
Juraj Vávra - DREVOSKLAD
46558861
1034424160
240,05 Eur
304/2016
Faktúra prijatá
Hraška Systems, s. r. o.
47612142
2024003564
247,20 Eur
302/2016
Faktúra prijatá
Mário Hajabač
43413340
1070675584
57,00 Eur
307/2016
Faktúra prijatá
Mgr. art. Gabriel Strassner
42255031
1076797634
3 631,00 Eur
301/2016
Faktúra prijatá
Tibor Ďuráč
43688837
1078611105
550,00 Eur
300/2016
Faktúra prijatá
Ing. Peter Moravčík - autorizovaný geodet
40351564
1047029511
170,00 Eur
299/2016
Faktúra prijatá
DELUX, s. r. o.
31427855
2020405750
263,87 Eur
297/2016
Faktúra prijatá
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
2020795601
16,80 Eur
296/2016
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
373,59 Eur
295/2016
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1 644,34 Eur
294/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
285,17 Eur