a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
293/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
178,88 Eur
292/2016
Faktúra prijatá
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
2020449189
26,40 Eur
291/2016
Faktúra prijatá
Šlechta Pavol
40063364
1020430356
588,00 Eur
290/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
1 089,00 Eur
289/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
537,90 Eur
288/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
51,01 Eur
287/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
32,22 Eur
286/2016
Faktúra prijatá
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
1020374773
306,48 Eur
285/2016
Faktúra prijatá
Milan Kramár MIKRA
30944511
1020409731
177,11 Eur
284/2016
Faktúra prijatá
Penzión Iveta - Radava
36534994
2020144269
52,80 Eur
283/2016
Faktúra prijatá
MASLEN, s. r. o.
36619370
2021736123
1 192,18 Eur
282/2016
Faktúra prijatá
ŠTOR CAD Computers s. r. o.
35805781
2020282374
32,76 Eur
276/2016
Faktúra prijatá
Slovenská inovačná a energetická agentúra
00002801
2020877749
960,00 Eur
273/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
2,59 Eur
278/2016
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur