a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
413/2016
Faktúra prijatá
Šlechta Pavol
40063364
1020430356
210,00 Eur
408/2016
Faktúra prijatá
INPROST s. r. o.
31363091
2020302020
67,60 Eur
409/2016
Faktúra prijatá
Ing. Štefan Motúz
37065084
1028360465
65,00 Eur
414/2016
Faktúra prijatá
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
00168882
2020401262
70,00 Eur
415/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
44,66 Eur
416/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
31,32 Eur
410/2016
Faktúra prijatá
VLADAP Plus, s. r. o.
36540463
2020142091
149,38 Eur
411/2016
Faktúra prijatá
Univerzitná knižnica v Bratislava
00164631
2020829910
3,50 Eur
407/2016
Faktúra prijatá
Ing. Štefan Motúz
37065084
1028360465
65,00 Eur
404/2016
Faktúra prijatá
Marianna Rajčoková
43939830
1077543137
40,00 Eur
406/2016
Faktúra prijatá
KEO s. r. o.
36739464
2022326361
301,69 Eur
403/2016
Faktúra prijatá
Centrum polygrafických služieb
42272360
2023821206
19,56 Eur
396/2016
Faktúra prijatá
RH SOUND, s. r. o.
36559717
2021813585
368,00 Eur
393/2016
Faktúra prijatá
Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.
36557684
2021801980
1 199,48 Eur
392/2016
Faktúra prijatá
Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.
36557684
2021801980
8 931,05 Eur