a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
54/2016
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
135,00 Eur
53/2016
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
135,00 Eur
51/2016
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
135,00 Eur
50/2016
Faktúra prijatá
Penzión Iveta - Radava
36534994
2020144269
75,90 Eur
Zmluva
Eva Lacová
10,00 Eur
45/2016
Faktúra prijatá
TONEX Plus, s. r. o.
36540501
2020160010
1 064,76 Eur
44/2016
Faktúra prijatá
Jana Kapusniaková
41017609
1072642714
174,40 Eur
43/2016
Faktúra prijatá
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
2020795601
19,20 Eur
42/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
146,09 Eur
41/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
79,57 Eur
40/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
101,63 Eur
39/2016
Faktúra prijatá
PARAPETROL, a. s.
36526606
2020151265
996,98 Eur
52/2016
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
90,00 Eur
Zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
Zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893