a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Zmluva
Pavol Maďar
10,00 Eur
38/2016
Faktúra prijatá
Vaseková Oľga ELPRESS
34260790
1028811894
144,00 Eur
36/2016
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1 011,09 Eur
27/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
36,71 Eur
26/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
702,00 Eur
25/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
279,00 Eur
24/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
42,24 Eur
29/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
156,85 Eur
28/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
169,80 Eur
6/2016
Objednávka
TOMLUX, s. r. o.
5/2016
Objednávka
TONES PLUS
Zmluva
Ing. arch. Anton Supuka,- LANDURBIA, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
14421062
1029393992
950,00 Eur
Objednávka
Dreamshop.sk - eshop (Dreamshop, s. r. o.)
46733591
2023551057
10,90 Eur/kus
4/2016
Objednávka
Ing. arch. Anton Supuka, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
990,00 Eur
Zmluva
Helena Ďuricová
20,00 Eur