a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
37/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
317,60 Eur
30/2016
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
180,00 Eur
23/2016
Faktúra prijatá
IVES Košice
00162957
2020762480
25,09 Eur
22/2016
Faktúra prijatá
MVDr. Inštitorisová
33706573
1028705898
57,60 Eur
21/2016
Faktúra prijatá
Radoslav Červeň
43072933
1076128537
461,20 Eur
20/2016
Faktúra prijatá
Radoslav Červeň
43072933
1076128537
87,30 Eur
19/2016
Faktúra prijatá
KREMER publishing, s. r. o.
47609141
2024047058
480,00 Eur
18/2016
Faktúra prijatá
Milan Rucek - Rucek
31054892
1021112422
600,00 Eur
32/2016
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
90,00 Eur
34/2016
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
135,00 Eur
17/2016
Faktúra prijatá
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
2020372541
6,00 Eur
16/2016
Faktúra prijatá
RH SOUND, s. r. o.
36559717
2021813585
469,50 Eur
15/2016
Faktúra prijatá
Penzión Iveta
3654994
2020144269
125,40 Eur
14/2016
Faktúra prijatá
Geosense SK, s. r. o.
46812342
2023597147
432,00 Eur
13/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom
35763469
2020273893
141,49 Eur