a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Objednávka
KREMER publishing, s. r. o.
47609141
2024047058
480,00 Eur
1/2016
Zmluva
Stolnotenisový klub Maňa
42210496
1 720,00 Eur
2/2016
Zmluva
Obecný futbalový klub Maňa
31823025
2021067818
10 000,00 Eur
3/2016
Objednávka
Vaseková Oľga ELPRESS
Zmluva
Leonard Dojčan a Anna Dojčanová, rod. Sojková
6 050,00 Eur
2/2016
Objednávka
Mária Vrabcová - Blesk
1/2016
Faktúra prijatá
Mária Vrabcová - Blesk
Zmluva
Marta Kunkelová
10,00 Eur
Faktúra prijatá
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
45737711
2023486465
150,00 Eur
Zmluva
TOMLUX, s. r. o.
36541443
2020144786
127 548,00 Eur