a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
354/2016
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
348/2016
Faktúra prijatá
Adrián Múčka AM MONT
45905347
1083149254
870,00 Eur
345/2016
Faktúra prijatá
FIRST DATA SLOVAKIA, s. r. o.
31372074
2020319928
16,20 Eur
338/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
63,66 Eur
337/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
170,23 Eur
336/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
-220,87
Zmluva
Mária Kucsová
20,00 Eur
Zmluva
Ondrej Kotlár
10,00 Eur
Zmluva
Galileo Corporation s. r. o.
47192941
2023788745
444,00 Eur
Zmluva
Galileo Corporation s. r. o.
47192941
2023788745
1 440,00 Eur
Zmluva
Helena Hajnalová
50470141
1087031682
Zmluva
Mária Ramešová
10,00 Eur
Objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
2 373,96 Eur
353/2016
Faktúra prijatá
Vaseková Oľga ELPRESS
34260790
1028811894
102,00 Eur
351/2016
Faktúra prijatá
Hraška Systems, s. r. o.
47612142
2024003564
2 271,90 Eur