Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 0811230712

Typ

Zmluva

Predmet

Upresnenie predmetu poistenia

Partner

Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

IČO

31595545

DIČ

2021097089

Adresa

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dátum vystavenia

štvrtok, 17 marec 2016

Publikované

štvrtok, 17 marec 2016