Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2014

Typ

Zmluva

Predmet

Zmena identifikačných údajov

Partner

Hraška Systems, s. r. o.

IČO

47612142

DIČ

2024003564

Adresa

941 62 Kmeťovo 320

Dátum vystavenia

štvrtok, 30 jún 2016

Publikované

štvrtok, 21 júl 2016