Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytnutí servisných služieb

Typ

Zmluva

Partner

Geosense SK, s. r. o.

IČO

46812342

DIČ

2023597147

Adresa

Michalovská 346/3, 040 11 Košice

Publikované

streda, 25 február 2015