Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 9. decembra 2015

Typ

Zmluva

Predmet

Zmena zmluvných podmienok - cena za dielo

Partner

TOMLUX, s. r. o.

IČO

36541443

DIČ

2020144786

Adresa

Nové Zámky

Dátum vystavenia

pondelok, 14 december 2015

Publikované

pondelok, 14 december 2015

Cena s DPH

127 548,00 Eur