Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18. 9. 2015

Typ

Zmluva

Partner

Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.

DIČ

36557684

Adresa

Družstevná 5/2822, 942 01 Šurany

Publikované

piatok, 16 október 2015