Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21. 11. 2016

Typ

Zmluva

Predmet

Rozšírenie rozsahu prác na dielo "Oprava mostu na Dolinskom potoku"

Partner

Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.

IČO

35657684

Adresa

Družstevná 5/2822, 942 01 Šurany

Dátum vystavenia

pondelok, 21 november 2016

Publikované

pondelok, 21 november 2016

Cena s DPH

1 199,48 Eur