Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. B/2/671/2011 zo dňa 22. 06. 2011

Typ

Zmluva

Partner

Branislav Sojka

Adresa

P.O. Hviezdoslava 582/5, 941 45 Maňa

Publikované

piatok, 25 október 2013