Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. B/5/671/2011 zo dňa 26. 01. 2011

Typ

Zmluva

Partner

Roman Oškerský

Adresa

F. Jurigu 670/1, 941 45 Maňa

Publikované

piatok, 25 október 2013