Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 5. 2013

Typ

Zmluva

Partner

Ivana Stromplová, rod. Vrzalová

Adresa

F. Jurigu 4, 941 45 Maňa

Publikované

pondelok, 02 september 2013