Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 27. 08. 2010

Typ

Zmluva

Partner

Vojtech Kiš

Adresa

F. Jurigu 4, 941 45 Maňa

Publikované

štvrtok, 22 august 2013