Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy 501/2015-2050-1200

Typ

Zmluva

čislo

501/2015-2050-1200

Partner

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO

00686832

Adresa

Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Publikované

streda, 20 júl 2016