Dodatok č. 1 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2013/038/Maňa

Typ

Zmluva

Partner

MET Slovakia, a. s.

IČO

45860637

DIČ

2023117107

Adresa

Mostová 2, 811 02 Bratislava

Publikované

pondelok, 05 október 2015