Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1. 8. 2012

Typ

Zmluva

Partner

Daniel Černák

Adresa

P. O. Hviezdoslava 20, 941 45 Maňa

Publikované

utorok, 27 august 2013