Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 29. 7. 2011

Typ

Zmluva

Partner

Ľuboš Baxa

Adresa

F. Jurigu 6, 941 45 Maňa

Publikované

štvrtok, 22 august 2013