Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Agro Žitava, s. r. o.

Typ

Zmluva

Partner

AGRO ŽITAVA, s. r. o.

IČO

36664022

Adresa

Jesenského 16, 942 01 Šurany

Publikované

štvrtok, 20 december 2012