Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. B/4/670/2007 zo dňa 22. 11. 2007

Typ

Zmluva

Partner

Peter Bednárik

Adresa

F. Jurigu 671/3, 941 45 Maňa

Publikované

piatok, 25 október 2013