Dodatok k zámennej zmluve Lenárthoví

Typ

Zmluva

Partner

Vojtech Lenárth a Eva Lenárthová, rod. Kočiová

Adresa

Malá Maňa 71, 941 45 Maňa

Publikované

piatok, 23 august 2013