Kúpna zmluva Farkašoví

Typ

Zmluva

Partner

Otakar Farkaš a Veronika Farkašová, rod. Hucíková

Adresa

Malá strana 643/5, 941 46 Trávnica

Publikované

streda, 28 august 2013