Objednávka č. 8/2016

Typ

Objednávka

čislo

8/2016

Predmet

Objednávka odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov

Partner

TRIMAN, s. r. o.

Adresa

941 04 Mojzesovo 309

Dátum vystavenia

štvrtok, 10 marec 2016

Publikované

štvrtok, 10 marec 2016

Cena s DPH

1 820,00 Eur