Prijatá faktúra č. 72/2014

Typ

Faktúra prijatá

čislo

72/2014

Predmet

Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctovm technického zariadenia v kalendárnom roku 2014

Partner

SLOVGRAM

IČO

17310598

DIČ

2020848973

Adresa

Jakubovo nám. 4, 813 48 Bratislava

Dátum vystavenia

streda, 19 marec 2014

Dátum splatnosti

streda, 09 apríl 2014

Dátum zaplatenia

streda, 02 apríl 2014

Publikované

streda, 02 apríl 2014

Cena s DPH

33,50 Eur