Rámcová zmluva

Typ

Zmluva

Predmet

Odvoz, vývoz, likvidácia, recyklácia, uskladnenie drobného stavebného odpadu, prenájom strojov a mechanizmov

Partner

PROSPECT spol. s r. o.

IČO

34107100

Adresa

J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky

Dátum vystavenia

pondelok, 05 december 2016

Publikované

štvrtok, 08 december 2016