Zmluva č. 1611209 - Slovgram

Typ

Zmluva

čislo

1611209

Predmet

Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnach záznamov

Partner

SLOVGRAM

IČO

17310598

DIČ

2020848973

Adresa

Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava

Dátum vystavenia

streda, 06 apríl 2016

Publikované

piatok, 08 apríl 2016