Zmluva ENVI-PAK, a. s.

Typ

Zmluva

Predmet

Podmienky prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov

Partner

ENVI-PAK, a. s.

IČO

35858010

DIČ

2020264290

Adresa

Gajvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Dátum vystavenia

streda, 20 apríl 2016

Publikované

pondelok, 30 máj 2016