Zmluva o nájme hrobového miesta

Typ

Zmluva

čislo

14/2015

Partner

Bednár Jozef, Ing.

Adresa

Čkalovová 975/21A