Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Typ

Zmluva

Partner

Generali poisťovňa, a. s.

IČO

35709332

DIČ

2021000487

Adresa

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Publikované

utorok, 30 december 2014