Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Typ

Zmluva

čislo

121558363

Predmet

Pripojenie do distribučnej sústavy

Partner

Západoslovenská distribučná, a. s.

IČO

36361518

DIČ

2022189048

Adresa

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dátum vystavenia

pondelok, 06 jún 2016

Publikované

pondelok, 06 jún 2016